Phương Thức Thanh Toán

A/ Tiền mặt, hoặc

B/ Chuyển Khỏan Ngân Hàng

+ Chủ tài khỏan: Đỗ Hồng Quyên

+ Số tài khỏan: 4214 9458 0191 4730 - Ngân hàng Á Châu, Chi nhánh Văn Lang

+ Nội dung thanh tóan: 

Mã sản phẩm

Số lượng

Tên, địa chỉ, số ĐT người nhận hàng

Thông tin chi tiết vui lòng gọi hotline 0988 815 813